Căn hộ gạch Bán, Budakeszi

#301062

Căn hộ gạch Bán

38 800 €
( 15 175 067 Ft )

Budakeszi
Diện tích mặt bằng:
55 m2
Số phòng:
1
Tình trạng:
không có thông tin
Phương thức xây dựng:
không có thông tin
Nó có thể được di chuyển ngay lập tức
Bờ sông
Dây nịt xanh

Đặt lịch hẹn xem trực tiếp!
Hãy điền thông tin và khung thời gian rành của bạn

Thời gian phù hợp

Trong tuần buổi sáng
Trong tuần buổi chiều
Trong tuần buổi tối
Cuối tuần buổi sáng
Cuối tuần buổi chiều
Cuối tuần buổi tối
Gửi
Tốt
Hệ thống sưởi trung tâm
Đông
EE
ISDN
Đã dẫn (230 - 400 Volt)
Ga dẫn từ ống
Mặt bằng Diện tích đất (m2)
Phòng

Demo referens 3
 

  Hónap értékesítője 2017/09

Bạn có câu hỏi?
Hãy để lại thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

Gửi tin